TRINITEIT

GEREKEND vanaf het jaar 1934 A.D. kwamen Adam en Eva 37.848 jaar geleden op Urantia aan. Het was halverwege het zomerseizoen en de Hof stond in volle bloei toen zij arriveerden. Onaangekondigd daalden midden op de dag de twee serafijnse transporten. (vergezeld van de medewerkers uit Jerusem aan wie het transport van de biologische verheffers voor Urantia was toevertrouwd).langzaam neer op het oppervlak van de rondwentelende planeet, in de nabijheid van de tempel van de Universele Vader...Blz 828.1

HET URANTIA BOEK

Het Urantia Boek,voor het eerst gepubliceerd in 1955 door de Urantia Foundation, beweert te zijn gepresenteerd door hemelse wezens als een openbaring voor onze planeet, Urantia.

De geschriften in Het Urantia Boek informeren ons over de schepping, geschiedenis en bestemming van de mens en onze relatie met God de Vader. Zij geven ons een unieke en boeiende omschrijving van het leven en onderricht van Jezus. Zij brengen ons nieuwe inzichten van tijd en eeuwigheid aan de geestelijkheid van de mens en geven ons nieuwe details over de avonturen van onze opklimming in een vriendelijk en zorgvuldig bestuurd universum.

Het Urantia Boek biedt ons een duidelijke en kernachtige integratie van wetenschap, filosofie en religie. Diegenen die het boek lezen en bestuderen, geloven dat Het Urantia Boek de capaciteit heeft om wereldwijd een significante bijdrage te leveren aan het religieuse en philosofische denken van de mensheid.

Het Urantia Boek is niet een "religie" in zichzelf. Het bouwt op de religieuse nalatenschap van het verleden en het heden, aanmoedigend tot een persoonlijk en levend geloof.

Lezers over de hele wereld hebben ons verteld dat het lezen van Het Urantia Boek hun diep heeft geraakt en vaak ook hun leven heeft veranderd. Het heeft hen geinspireerd om nieuwe niveaus van geestelijke groei te bereiken en heeft hun begrip van de waarde van het menselijk leven verhoogd.

voor de bron en meer informative zie deze link

 

 

 

 

 

 

Zie ook: 

An Introduction to The Urantia Book by Harry McMullan, III

Origin of The Urantia Book Meredith Sprunger's

A History of The Urantia Papers by Larry Mullins with Dr. Meredith Justin Sprunger

A HISTORY OF THE URATIA PAPER

how did the urantia paper come to be

 

 

 

God de Vader; God de Zoon en God de Geest.

Copyright 2011 [Stichting Triniteit (I.O.)] Laatst bijgewerkt: 24 mei 2011

Wat is het Urantia Boek