VACATURES

Ieder kind dat op zijn achttiende jaar het diploma van de lagere school behaalt, is een geschoold vakman. Vervolgens begint de boekenstudie en het verwerven van speciale kennis, ofwel in de scholen voor volwassenen, ofwel in de academies. Wanneer een talentvolle leerling zijn werk binnen de gestelde termijn afmaakt, wordt hem een beloning toegekend in de vorm van tijd en middelen waarmee hij een of ander favoriet studieproject naar eigen keuze kan uitvoerenBlz 813.1

Copyright © 2011 [Stichting Triniteit KvK-Nummer 53039416] Laatst bijgewerkt: 11 december 2011

 

ACTUEEL

vacatureS VOOR het jaar 2011 en 2012

COÖRDINATOR SCHOLENACTIES
COLLECTECOÖRDINATOR
COLLECTANTEN
VRIJWILLIGERS EN MAATSCHAPPELIJKE STAGAIRES

COÖRDINATOR SCHOLENACTIES (vrijwilliger)
VACATURE OMSCHRIJVING
Om de projecten van de Stichting Triniteit in Peru te kunnen realiseren, zijn we op zoek naar een enthousiaste vrijwilliger die het leuk vindt om scholen te benaderen om actie te voeren voor onze projecten.
TAKEN
contact leggen met scholen (via de e-mail, brief of telefoon)
samen met de coördinator van het Amazoneteam presentaties geven op scholen over het werk van de Stichting Triniteit en in het speciaal het Shipiboproject om scholenacties voor te bereiden en uit te voeren
meewerken aan de ontwikkeling van een informatiefolder voor scholen en een handboek voor scholenacties
FUNCTIEVEREISTEN
enthousiast en initiatiefrijk
communicatief sterk
resultaatgericht
spaanssprekend (geen vereiste)
WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN
je bent verzekerd tijdens het uitoefenen van jouw werkzaamheden als collectecoördinator
een veelzijdige functie
Een goede persoonlijke begeleiding door het bestuur
ondersteuning in het maken van promotiemateriaal
 een interessante leerervaring met inheemse volkeren en een kans op een reis naar Peru
HOEVEEL TIJD GAAT HET KOSTEN
minimaal 1 dag per week ± 4 uur
PROFIEL STICHTING TRINITEIT
Stichting Triniteit is een kleine, maar snel groeiende non-profit organisatie gevestigd in Heerlen en organiseert onder andere kleinschalige en duurzame zelf-hulp projecten in Peru. De afgelopen jaren heeft de stichting voorbereidingen getroffen, met name op het gebied van het ondersteunen inheemse volkeren in Peru om de komende jaren het plan uit te voeren. Wat de Stichting Triniteit uniek maakt is de speciale werkwijze waardoor gemeenschappen zichzelf leren te helpen. Belangrijke kenmerken van de organisatie zijn; vriendelijk spiritueel, open cultuur, transparantie, efficiënte besteding van de middelen en een belangrijke rol voor jou als vrijwilliger.
INTERESSE

Stuur een email naar info@triniteit.org of neem telefonisch contact via 0651877784 met de voorzitter Antonio Schefer voor een kennismakinggesprek

COLLECTANTEN
VRIJWILLIGERS EN MAATSCHAPPELIJKE STAGAIRES

COLLECTECOÖRDINATOR GEZOCHT (vrijwilliger)
VACATURE OMSCHRIJVING
Om de projecten van de Stichting Triniteit in Peru van gelden te voorzien zijn we op zoek naar een enthousiaste collectecoördinator. Deze coördinator is de spil van de organisatie m.b.t. het verkrijgen van gelden voor haar NGO projecten tijdens de collecteweek.
TAKEN
 helpen opzetten, bestellen en maken van collectematerialen bij Stichting Triniteit en uitdelen ervan aan de collectanten;
 verzorgen van collectebussen en (stempels op) legitimatiekaarten
 maken van een wijkindeling, zodat de collectanten niet bij elkaar in dezelfde straat collecteren;
 meehelpen in het verzorgen van plaatselijke publiciteit ter aankondiging van de collecte (bv. het persbericht in de regio versturen en vlaggen en affiches ophangen)
 zorgdragen voor financiële afwikkeling van de collecte
 meehelpen in het werven en begeleiden van collectanten, die in het gebied Heerlen in week 44 van 2011 grootschalig collecteren
FUNCTIEVEREISTEN
 je houdt van organiseren en vindt het leuk om een spin in het web te zijn
 je hebt goede sociale vaardigheden
 je bent besluitvaardig en (het belangrijkste) je hebt affiniteit collecteren en wil je inzetten voor de indianen uit de Amazone van Peru genaamd shipibo's
HOEVEEL TIJD GAAT HET KOSTEN
De collectecoördinator is vooral in de periode van september t/m oktober actief om de collecte voor te bereiden en te begeleiden in zijn/haar woonplaats. Je kunt echter zelf jouw tijd indelen. Het zal gemiddeld enkele uren per week tijd kosten in de bovengenoemde periode.
WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN
 je bent verzekerd tijdens het uitoefenen van jouw werkzaamheden als collectecoördinator
 een goede ondersteuning en begeleiding door het bestuur van de Stichting Trinteit
 de mogelijkheid om ervaringen op te doen of juist jouw ervaringen toe te passen
 de mogelijkheid een steentje bij te dragen aan de milleniumdoelstellingen van de VN vanuit jouw woonplaats
 je maakt kennis met het werken bij een kleine, informele charitatieve organisatie
PROFIEL STICHTING TRINITEIT
De Stichting Triniteit is een kleine en snelgroeiende spirituele non-profit organisatie gevestigd in Heerlen en organiseert onder andere kleinschalige, duurzame zelf-hulp projecten in de Amazone van Peru. Wat de Stichting Triniteit uniek maakt is de speciale werkwijze van het Amazoneteam waardoor gemeenschappen zichzelf leren te helpen; zonder afhankelijk te zijn van donaties en giften. Belangrijk kenmerk van de stichting is haar affiniteit met de inheemse volkeren en het meehelpen de milleniumdoelstellingen uit te voeren op een duurzame manier.

INTERESSE

Stuur een email naar info@triniteit.org of neem telefonisch contact via 0651877784 met de
voorzitter Antonio Schefer voor een kennismakinggesprek

VRIJWILLIGERS EN MAATSCHAPPELIJKE STAGAIRES

COÖRDINATOR SCHOLENACTIES

COLLECTECOÖRDINATOR GEZOCHT
Vacature: COLLECTANTEN GEZOCHT (vrijwilliger)
VACATURE OMSCHRIJVING
In 2012 gaat de stichting Triniteit collectes houden voor de Shipiboindianen uit de Amazone van Peru. Deze collectes zullen gehouden worden in week 2 en 44 van 2012. Voor Heerlen hebben we hiervoor collectanten nodig. Collecteren gebeurt in overleg met de collectecoördinator en het bestuur van de stichting.

WAT DOE JIJ

 Je beslist zelf hoeveel je loopt
 Met de collectecoördinator bepaal je waar je collecteert
 Je bepaalt zelf wanneer je collecteert (binnen de collecteweek)

WAT IS JOUW VOORDEEL

 deze vacature betreft vrijwilligerswerk, dat betekent dat het gaat om onbetaald werk. Dit werk staat erg goed op je CV!

WANNEER

Als collectant collecteer je minimaal 4 uur in totaal in week 2 en 44 van 2012
PROFIEL STICHTING TRINITEIT
Stichting Triniteit is een kleine, maar snel groeiende non-profit organisatie gevestigd in Heerlen en organiseert onder andere kleinschalige en duurzame zelf-hulp projecten in Peru. De afgelopen jaren heeft de stichting voorbereidingen getroffen, met name op het gebied van het ondersteunen inheemse volkeren in Peru om de komende jaren het plan uit te voeren. Wat de Stichting Triniteit uniek maakt is de speciale werkwijze waardoor gemeenschappen zichzelf leren te helpen. Belangrijke kenmerken van de organisatie zijn; vriendelijk, spiritueel, open cultuur, transparantie, efficiënte besteding van de middelen en een belangrijke rol voor jou als vrijwilliger.
INTERESSE
Voor een uitgebreide toelichting op de vacature of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Antonio Schefer via het telefoonnummer 06-51877784 of door een te sturen naar info@trinteit.net.

COÖRDINATOR SCHOLENACTIES
COLLECTECOÖRDINATOR
COLLECTANTEN

VRIJWILLIGERS EN MAATSCHAPPELIJKE STAGAIRES GEZOCHT(vrijwilliger)
VACATURE OMSCHRIJVING
De Stichting Triniteit is op zoek naar vrijwilligers en stagaires om haar Amazoneteam te versterken. Wij zoeken personen die graag de indianen van de Amazone van Peru genaamd Shipibo's een warm hart toedragen en willen helpen. Gezocht wordt naar enthousiaste vrijwilligers die willen meehelpen voorlichting en inzamelsacties voor te bereiden en uit te voeren. De gelden van deze acties gaan naar de projecten ten behoeve van de Shipibo's.
WAT DOE JIJ
 samenwerken met het bestuur om het werkplan van de stichting uit te voeren
 meehelpen activiteiten vorm te geven en uit te voeren waaronder inzameling en voorlichtingsacties
 meedoen in het uitvoeren van handtekeningacties ten behoeve van de inheemse volkeren van de Amazone
 Publiciteit en PR activiteiten verrichten waaronder flyeren
 Bij activiteiten meehelpen in de algemene organisatie zoals bijvoorbeeld in de opbouw, decoratie, verkoop, informatie verstrekken of andere acties die met de NGO projecten van de stichting te maken hebben
FUNCTIEVEREISTEN
 je houdt van organiseren en wil je daadwerkelijk inzetten voor de inheemse volkeren van de Amazone
 je hebt goede sociale vaardigheden en bent niet bang om een gesprek met een onbekende aan te gaan m.b.t. inzameling, voorlichting en petitieacties
 je bent besluitvaardig en handeld ook daarnaar
 je bent bereid mee te denken en kan dit ook in woorden uitdrukken
 je bent iemand die er voor de volle 100% kan gaan indien gevraagd
HOEVEEL TIJD GAAT HET KOSTEN
Een lid van het Amazoneteam is het gehele jaar actief om activiteiten voor te bereiden en te begeleiden in zijn/haar woonplaats of vanuit het kantoor van de stichting. Je kunt echter zelf jouw tijd indelen. Het zal gemiddeld enkele uren per week tijd kosten. Je kunt je ook alleen opgeven voor bepaalde onderdelen van de activiteit zoals alleen flyeren, petitieacties, inzameling en voorlichtingsacties. Voor maatschappeijke stagaires vragen we afhankelijk van het schooltype minimaal 24, 30 of 36 uur inzet op jaarbasis.
WAT KUNNEN WE JOU BIEDEN
 je bent verzekerd tijdens het uitoefenen van jouw werkzaamheden als collectecoördinator
 een goede ondersteuning en begeleiding door het bestuur van de Stichting Trinteit
 de mogelijkheid om ervaringen op te doen of juist jouw ervaringen toe te passen
 de mogelijkheid een steentje bij te dragen aan de milleniumdoelstellingen van de VN vanuit jouw woonplaats;
 je maakt kennis met het werken bij een kleine, informele charitatieve organisatie.
 bij succes maak je kans op een reis naar de Amazone van Peru om de projecten van de stichting te bekijken
PROFIEL STICHTING TRINITEIT
De Stichting Triniteit is een kleine en snelgroeiende spirituele non-profit organisatie gevestigd in Heerlen en organiseert onder andere kleinschalige, duurzame zelf-hulp projecten in de Amazone van Peru. Wat de Stichting Triniteit uniek maakt is de speciale werkwijze waardoor gemeenschappen zichzelf leren te helpen; zonder afhankelijk te zijn van donaties en giften. Belangrijk kenmerk van de stichting is haar affiniteit met de inheemse volkeren en het meehelpen de milleniumdoelstellingen uit te voeren op een duurzame manier.
Interesse?
INTERESSE
Stuur een email naar info@triniteit.net of neem telefonisch contact via 0651877784 met de voorzitter Antonio Schefer voor een kennismakingsgesprek.